top of page
IMG_2485_edited.jpg
שקיפות. 
כבוד.צדק.

היעדים שלנו

  • להגביר את השקיפות בהליך הגירושין

  • להפחית את הכאב , את משך ההמתנה ואת הסבל הכרוך בהליך הגירושין

  • לקצר את זמן ההמתנה וליעל את ההליך הבירוקרטי 

  • להכיר ולתמוך בבתי דין המתנהלים ביעילות ובמקצועיות 

  • לצמצם תופעה של סחטנות והתעללות באמצעות הגט

  • לסמן את בתי הדין שהסטנדרטים שלהם טעונים שיפור במטרה להביא לשיפור וייעול המערכת

שיפור המערכת

מדי שנה עוברים עשרות אלפי יהודים במערכת בתי הדין לצורך גירושין.

סקר עולמי של אנשים שחוו את התהליך בבית הדין הרבני הדגיש תחומים רבים הזקוקים לשינוי רציני ולסטנדרטיזציה. נכון לעכשיו, אין אף גוף בעל סמכות שניתן לפנות כדי שיבצעו את השינויים הללו.

בתגובה, ארגונים גלובליים המכירים לעומק את המערכת התאחדו כדי ליצור את RMBD ("דרג את בית הדין שלי") כאמצעי לעודד ולתמוך ביישום שינוי זה. האתר נועד לדרג את החוויות האישית של האנשים שהשתמשו בשירותי בתי הדין בהליכי גירושין  ברחבי העולם. האתר גם שואף להשפיע על בתי הדין לקחת אחריות במטרה לשפר ולייעל את המערכת.  

RMBD מציע שיטות עבודה והדרכה מומלצות כדי לעזור לבתי הדין  בעולם להשתפר.RMBD ממליץ בין השאר על הכשרה  מקצועית והדרכה לדיינים בתחומי אלימות במשפחה, היכרות עם תחום ההתמכרויות, העמקה בנושא בריאות הנפש, ולצד זה ייעול מערכות הביורוקרטיות והכנסת תהליכי הערכה ומדידה. מהסקרים המופיעים באתר נתן ללמוד גם על הצורך לשלב נשים בין נותני השירותים בבתי הדין.  

מטרת העל של האתר היא לשים קץ להתעללות והסחיטה באמצעות הגט.

IMG_2472.jpg

25

בתי דין מחוץ לישראל

10

 בתי דין בישראל

301

סקרים שהושלמו 

4

ארגונים שותפים ברחבי העולם

take the survey icon options_edited_edit
ענו על הסקר שלנו

אנחנו כאן כדי להקשיב לך. 

עזרו לנו לשפר את התהליך בבית הדין.

take the survey icon options (1)_edited.jpg
שפרו את בית הדין שלכם

קבלו כלים פרקטיים או הירשמו לאחד ממפגשי ההדרכה שלנו

הדירוג הגבוה ביותר של בתי דין

בית דין שם

דירוג ממוצע :

ss

שם בית דין

דירוג ממוצע :

22

שם בית דין

דירוג ממוצע :

22

הדירוג הנמוך ביותר של בתי דין

שם בית דין

דירוג ממוצע :

ss

שם בית דין

דירוג ממוצע :

ss

שם בית דין

דירוג ממוצע :

ss

bottom of page