top of page

תגים לבתי דין

תגים אלו מייצגים הכשרה או התחייבויות שבית דין יכול לקחת על מנת לשפר את השירות שלו לקהילה וללקוחות. אנחנו כאן כדי לעזור ונשמח לארגן עבורכם את אלה.צור קשר היום למידע נוסף.

תגי שיפור עצמי

Independent_Evaluation_Gold.png

סקר שביעות רצון  --- בית דין זה שולח סקר ללקוחות המבקש מהם להעריך את הניסיון שלהם ולהציע שיפורים. הוא קורא ומתחייב לשקול את ההצעות.

What_To_Expect_Silver.png

שקיפות- בית דין זה מחויב להפוך את תהליך   הגירושין לשקוף על ידי פירוט והנגשה  של כל שלבי ההליך הגירושין הצפויים בבית הדין.

Attention_Detail_Gold.png

תשומת לב לפרטים- בית הדין הזה מזהה את האופי הרגיש של התהליך ודברים בהישג יד כמו טישו ומים לשתות. בית הדין הציע הפסקות ברגעים של הצפה רגשית, והיה רגיש לפרטים כמו לשאול אישה באיזה שם משפחה היא מעדיפה להשתמש.

Commitment_Transparency_Silver.png

מחויב לשקיפות- בית הדין הזה שומר ומשתף את מספר התיקים שלו, אורך ממוצע שלוקח לפתרון תיק, כמה כתבי סירוב הוא הוציא.

Response_Time_Blue.png

מחויבות לזמן תגובה-- בית דין זה מתחייב להשיב למיילים ולשיחות תוך 72 שעות

Support_System_Gold.png

מערכת תמיכה-- בית דין זה מציע לאדם תומך מאותו מין  לליווי בהליך הגירושין 

Follow_Up_Blue.png

קשר מתמשך- בית דין זה מושיט יד לאחר סיום הליך הגירושין כדי לבדוק את שלומם של הלקוחות.

תגי אימון

Domestic_Violence_Blue.png

אימון באלימות במשפחה- בית הדין הזה קיבל הכשרה בנושא אלימות במשפחה, כיצד היא עשויה להופיע בבית הדין וכיצד לעבוד בצורה הטובה ביותר עם נפגעים

Gender_Bias_Gold.png

אימון להטיה מגדרית -בית הדין הזה עבר הכשרה על הקשיים מוטי המגדר של נשים לעמוד לפני  גברים ולדון בנושאים רגישים ואינטימיים. הדיינים מתחייבים ללמוד את האתגרים הייחודיים איתם מתמודדות נשים דתיות במרחב הגברי הזה. נוכל לחבר אותך עם ספק הדרכה   באזור שלך.

Get_Abuse_Silver.png

זיהוי סחיטה באמצעות הגט -בית דין זה מכיר בכך שדרישת כספים או תנאים בתמורה לגט מהווים שימוש לרעה ואינו משתף פעולה עם סחטנות באמצעות הגט. זה כולל התעקשות ודחיית הגט עד להסדרת כל הסכסוכים הכספיים. 

More_Is_More_Blue.png

אקטיביות -בית דין זה חושב בצורה יצירתית ואסטרטגית, יוזם פתרונות ורעיונות לשחרר נשים וגברים שסורבים גט.

Addiction_Silver.png

הכשרה להתמכרות/הימורים -בית דין זה השתתף בהדרכה בנושא האתגרים העומדים בפני הקהילה שלנו בנוגע להתמכרות על כל צורותיה וכיצד היא עשויה להופיע בבית הדין.

Halachic_Ways_End_Marriage_Blue.png

דרכים הלכתיות לסיום נישואין- בית דין זה עבר קורס בהבנת דרכים שונות לסיים נישואים יהודיים מעבר למתן הגט כאשר הצורך גדול.

Advocate_Gold.png

עובד עם ארגוני עורכי דין- בית דין זה עובד עם ארגונים הדוגלים באנשים מנווטים בהליך הגירושין. בית הדין מתקשר באופן חופשי ושוטף עם ארגונים אלו וכן שותף איתם לפתרון תיקים.

bottom of page