top of page
IMG_2462.jpg

פנייה לבתי הדין: 
שפרו את הדירוג שלכם!

כיצד לשפר את הדירוג שלך

בית דין יכול לשפר את הביצועים בתחומים המדורגים. זה כולל צמצום זמן התגובה, יחס מכבד ללקוחות, תמחור עקבי ומפורסם והתנגדות לסחיטה כספית או Get abuse (כגון סחיטת בן זוג בדרישת כסף או ויתור על זכויות) בבית הדין.

מחקר אנקדוטלי הראה כי נוכחות של צוות תמיכה נשית במהלך ההליכים בבית המשפט הייתה מועילה וחיובית לתהליך. אנו מעודדים את כל בתי הדין לקבל אשת תמיכה נשית במהלך ההליך.

ארגונים מקומיים ללא מטרות רווח יכולים לסייע במתן תמיכה והכשרה למתנדבות.

הכשרה מקצועית

השתתפות בהדרכה בתחומים סביב אלימות במשפחה (פיננסית, מינית, פיזית, רגשית), התמכרות ושליטה בכפייה יכולה לשפר את הבנת הדיינים של הסוגיות העומדות בפניהם.  אנו נעזור לכם לארגן הכשרה דרך הארגונים השותפים שלנו.

השתתפות בהכשרה זו תעניק לבית דין העלאת דירוג ותג אוטומטיים. עם סיום ההכשרה יופיע תג בדף בית דין.

 

הכשרה נוספת תביא לדירוג גבוה עוד יותר ותגים נוספים אשר בתורם יגבירו את האמון בבית הדין. 

bottom of page